# stažnosti

V utorok, 14.apríla 2020, bol Ústavnému súdu SR doručený návrh na začatie konania, v ktorom sa má rozhodnúť, či nie sú nové opatrenia alebo spôsob ich prijatia protiústavné. Ide o opatrenia prijaté v rámci nových zákonov určených na znižovanie dopadov koronavírusu. Čo podľa navrhovateľov nie je v súlade s Ústavou SR, aj aká je ich argumentácia, sme Vám zhrnuli v dnešnom článku.

16. 04. 2020 9 min. Andrea Palgutová

Ústavný sud SR zverejnil informácie o tom, v koľkých sťažnostiach fyzických a právnických osôb rozhodoval a následne nálezom potvrdil porušenie práva sťažovateľa v roku 2013. Vysoký počet nálezov v uplynulom roku 2013 potvrdzuje, že prieťahy v súdnom konaní stále patria ku kľúčovým problémom slovenského súdnictva. Ako to teda v konečnom sumáre vyzerá?

11. 02. 2014 4 min. Redakcia