Prvé hlasovanie o skrátení koncipientskej praxe- výsledky

Dnes 23.10.2018 o 12:00 hod prebehlo hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) - prvé čítanie.

Redakcia 23. 10. 2018 1 min.

145 prítomných poslancov a až 73 z nich hlasovalo ZA. Proti bolo len 13 poslancov, ale pozor, hlasovania sa zdržalo až 59 poslancov. Čiže fakticky návrh na skrátenie koncipienskej praxe nepodporili.

Pozrite si výsledky!

ChartImage.axdChartImage.axdimage.pngChartImage.axdChartImage.axdChartImage.axdChartImage.axdChartImage.axd

[Z] Za  [P] Proti  [?] Zdržalo sa hlasovania

Screen Shot 2018 10 23 at 14.04.10

Screen Shot 2018 10 23 at 13.54.09

Zdroj: NR SR