# advokácia

V článku si bližšie objasníme to, či a akým spôsobom nastupujú i advokátky na materskú dovolenku, aké sú podmienky pre poberanie materského ako i to, či môže advokátka na materskej vykonávať ďalej advokáciu a mať z nej príjem.

17. 09. 2017 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Na Slovensku je už roky možné dostať právnu pomoc bez toho, aby ste za tieto služby museli platiť. Táto činnosť je vykonávaná štátnou organizáciou - Centrom právnej pomoci, ktoré poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v hmotej núdzi. Aké sú podmienky na získanie bezplatného právnika?

11. 09. 2017 5 min. Redakcia

Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.

09. 04. 2015 5 min. Redakcia

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokáci je advokátske povolanie slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa uvedeného zákona. Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory sa zaoberal prípadom, keď advokát poskytoval klientovi právne služby na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Je takéto konanie advokáta porušením § 2 ods. 3 zákona o advokácii?

27. 05. 2014 3 min. Redakcia
Strana 3 z 3