Predseda SAK T. Borec na konferencii k téme Dôvera vo vládu zákona

Predseda SAK Tomáš Borec vystúpil s príspevkom na konferencii Dôvera vo Vládu zákona – želateľný stav verzus realita. Na agende tejto iniciatívy mal možnosť spolupracovať a participovať už ako minister spravodlivosti počas prijímania viacerých dôležitých reforiem, predovšetkým  pri rekodifikácii civilného práva procesného, ale aj  presadení  zákona o tvorbe právnych predpisov v kombinácii s novým systémom Slov-lex, ktorý ponúka potrebné zázemie pre kvalitný a transparentný legislatívny proces.

Gábor Gál: Polrok vo funkcii ministra spravodlivosti

​Minulý týždeň uplynulo presne 6 mesiacov od vymenovania Gábora Gála do funkcie ministra spravodlivosti SR. Rezort prevzal po Lucii Žitňanskej, ktorá preň odviedla veľa dobrej práce. V začatom sa rozhodol intenzívne pokračovať aj nový minister.

Ústavný súd koriguje vyjadrenia poslanca Kresáka v TASR

Ústavný súd SR upresňuje výklad svojho nálezu o zmrazení platov niektorých ústavných činiteľov.

Ústavný súd rozhodol vo veci zmrazenia platov

 K otázke zmrazenia platov ústavnych činiteľov sa vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom z 25. apríla 2018 vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa tzv. „zmrazenia platov ústavných činiteľov“ v roku 2017.

Nový minister spravodlivosti

​Dnes bol do funkcie ministra spravodlivosti vymenovaný Gábor Gál. Úrad preberá po svojej straníckej kolegyni Lucii Žitňanskej. Jeho cieľom je pokračovať v naštartovaných legislatívnych aj nelegislatívnych projektoch.

Vláda schválila zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská včera predložila na rokovanie vlády návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľov pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom.