LawstylePodľa predbežného odhadu Štatistického úradu slovenská ekonomika vo 4. štvrťroku rástla 1,5 % medziročne, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu (0,9 %) výrazné zrýchlenie. Výsledok tak prekonal náš odhad ako aj odhad trhu (zhodne 1,1 %). Za celý rok 2013 tak HDP rástol tempom 0,9 % r/r.Medziročné tempo rastu priemyselnej produkcie v decembri mierne spomalilo, keď dosiahlo 12,2 % (v porovnaní s 12,6 % v novembri). Priemysel tak rástol pomalšie než sme očakávali my aj trh. Stále sa však jedná o pomerne solídne tempo rastu. Samotná priemyselná výroba pritom rástla tempom až 16,5 % - avšak dodávka energií, ktorá je tiež súčasťou indexu priemyselnej produkcie, zaznamenala pokles o 7,8 %. Medzimesačne podľa sezónneho očistenia štatistického úradu však priemyselná produkcia klesla o 1,2 %. Nižší než očakávaný rast priemyselnej produkcie však môže súvisieť aj s revíziami časového radu, resp. zmenou sezónneho očistenia. Ministerstvo financií minulý týždeň predstavilo novú makroekonomickú prognózu – ktorá následne poslúži ako podklad pre prognózu daňových príjmov. Oproti predchádzajúcej prognóze zo septembra minulého roka ministerstvo mierne navýšilo očakávaný ekonomický rast a výrazne znížilo svoje odhady inflácie. Nižšia inflácia oproti predchádzajúcej prognóze bude mať za následok aj nižší rast nominálneho HDP – čo sa prejaví aj na daňových príjmoch. Tie by mohli byť revidované nadol, avšak revízia by nemala byť príliš výrazná (t.j. v radoch niekoľkých desiatok miliónov). Celkovo hodnotíme prognózu MFSR ako realistickú. Vnímame však negatívne riziká najmä pokiaľ ide o trh práce, kde na rozdiel od ministerstva predpokladáme, že nezamestnanosť začne klesať až v roku 2015 (teda nie tento rok ako očakáva ministerstvo). Navyše, prehlbovanie prebytku obchodnej bilancie bude zrejme pomalšie než predpokladá prognóza ministerstva. Okrem toho očakávame mierne pomalší reálny rast ekonomiky – pre rok 2014 na úrovni 1,7 %.Ekonomika Spojených štátov rástla vo 4. kvartáli 2013 podľa prvého štatistického odhadu tempom 3,2 % (anualizovaný rast), čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku spomalenie (4,1 %). Napriek tomu sa však jedná o solídny výsledok – keďže krajina čelila až 16 dňovej odstávke vlády, počas ktorej fungovali iba základné štátne služby. To sa prejavilo aj na vládnej spotrebe, ktorá výrazne klesla. Naopak, rast bol aj naďalej ťahaný súkromnou spotrebou, ktorá zaznamenala dokonca zlepšenie. Pozitívne prispievali aj investície. Darilo sa aj britskej ekonomike, ktorá vo 4. kvartáli vykázala silný rast na úrovni 0,7 % q/ q. Za celý rok dosiahol rast 1,9 % a bol tak najvyšší od roku 2007. Rýchly rast už predtým naznačovali predstihové indikátory (najmä PMI).Index ekonomického sentimentu na Slovensku zaznamenal v januári ďalšie zlepšenie. Jeho 3-mesačný kĺzavý priemer vzrástol na úroveň 96,1 bodu, čo je najvyššia hodnota od augusta 2012. Index slúži ako predstihový indikátor rastu ekonomiky a je zostavený na základe prieskumov v štyroch kategóriách: dôvery v priemysle, v stavebníctve, maloobchode a spotrebiteľskej dôvery, pričom priemysel má v indexe váhu 40 % a zvyšné tri kategórie po 20 %. Zlepšenie nálady sa prejavilo vo všetkých zložkách indikátora s výnimkou maloobchodu.Minulý týždeň sa na menovom aj akciovom trhu niesol v znamení korekcie, a to najmä na trhoch rozvíjajúcich sa krajín (emerging markets). Práve tieto trhy boli od vypuknutia ekonomickej krízy v roku 2009 motorom svetového ekonomického rastu a stávali sa tak obľúbenou destináciou zahraničných investorov. Od začiatku roka však investori z týchto krajín začali peniaze vyberať – čo súvisí aj s pripravovaným ukončením kvantitatívneho uvoľňovania v USA. Najviac ohrozenými sú štáty s vysokým deficitom bežného účtu platobnej bilancie. Hovorí sa najmä o tzv. skupine BIITS - Brazília, India, Indonézia, Turecko a Južná Afrika.Minulý týždeň sa na menovom aj akciovom trhu niesol v znamení korekcie, a to najmä na trhoch rozvíjajúcich sa krajín (emerging markets). Práve tieto trhy boli od vypuknutia ekonomickej krízy v roku 2009 motorom svetového ekonomického rastu a stávali sa tak obľúbenou destináciou zahraničných investorov. Od začiatku roka však investori z týchto krajín začali peniaze vyberať.Prinášame Vám ďaľší sumár ekonomických noviniek za minulý týždeň. Zaujali hlavne pozitívne správy z USA ohľadom maloobchodných tržieb a relatívne vysoký rast Číny. Miera nezamestnanosti na Slovensku v decembri zostala na úrovniach predchádzajúceho mesiaca a dosiahla 13,5 %.Priemyselná výroba v novembri pozitívne prekvapila, keď jej medziročný rast  v novembri zrýchlil až na 12,6 % z októbrových 6,8 %. Výsledok tak výrazne prekonal náš odhad ako aj odhad trhu (6,5 % a 6,8 %). Sentiment v priemysle pritom naznačoval skôr spomalenie produkcie. Po sezónnom očistení vzrástla priemyselná produkcia na medzimesačnej báze až o 2 %.Jednou z najsledovanejších udalostí na finančných trhoch v tomto roku bude očakávané znižovanie, resp. ukončovanie kvantitatívneho uvoľňovania (QE) v Spojených štátoch. Jeho tempo bude ovplyvňovať nielen ceny akcií, ale aj výšku výnosov (vrátane európskych) či kurz amerického dolára.